Loading..

Showing posts with the label xenforo

GoodForNothing Link Proxy 1.0.5 - Tạo trang chuyển hướng cho xenforo

(Blog Giải Pháp F4vnn)  This is a simple add-on that anonymizes/adds a redirection to all the out …

GoodForNothing Kraken cho xenforo 1.5 trở xuống

(Blog Giải Pháp F4vnn) Tiện ích bổ sung này sử dụng kraken.io để tối ưu hóa / nén hình ảnh đính kè…

Addon giới hạn điều kiện để đăng bài và chèn link cho Xenforo

(Blog Giải Pháp F4vnn) Liên kết đăng giới hạn có các tính năng chính xác như tên của nó. Nó giúp q…

HƯỚNG DẪN TẠO MENU VÀ SUB-MENU THẢ CHO XENFORO MỚI NHẤT 2018

( Blog Giải Pháp - Tiện Ích - Công Nghệ )  Xin chào anh em, minh lang thang khắp các diễn đàn và g…

Tạo Button Chia Sẻ Mạng Xã Hội Cho Mã Nguồn Mở Xenforo

( Blog Giải Pháp - Tiện Ích - Công Nghệ ) Xenforo hiện đang là lựa chọn số 1 cho mã nguồn tạo diễn…

Thêm công cụ Google checker cho diễn đàn xenforo

( Blog Giải Pháp - Tiện Ích - Công Nghệ ) Để giải quyết bài toán này chúng ta sẽ sử dụng 1 số biến…

Load More That is All