Showing posts with the label Other-DesignShow all
EximiousSoft Logo Designer 3.90 + Crack - Công cụ thiết kế logo
EximiousSoft Banner Maker Pro 5.48 + Crack - Công cụ thiết kế banner
Serif Affinity Publisher 1.7.3.481 - Thiết kế tạp chí áp phích
StudioLine Photo P.ro 4.2.47 - Quản lý chỉnh sửa hình ảnh 2019
Athentech Perfectly Clear Complete 3.8.0.1665 (Repack) 2019
Download Autodesk AutoCAD 2017 – Link Google Drive
Benvista PhotoZoom Pro 8.0.4 (Repack & Portable) - Phóng to ảnh không bị vỡ hình
Tải SolidWorks Premium 2017 SP5 Full Crack | Link Google Drive
Autodesk ArtCAM 2018 – Hướng dẫn cài đặt
Nik Collection 2019 by DxO F.u.l.l - Bộ plugin chỉnh sửa hình ảnh
Luminar 3.1.3.3920 F.u.l.l - Phần mềm chỉnh sửa ảnh mạnh mẽ
PhotoZoom Pro 8.0 F.u.l.l - Trình phóng to ảnh không làm mờ ảnh
GIMP 2.10.12 Update 3 F.u.l.l - Phần mềm chỉnh sửa thay thế Photoshop 2019
Substance Painter 2019 F.u.l.l – Kết cấu mô hình 3D
SILKYPIX JPEG Photography 9.2.7.1 (x64)  F.u.l.l - Phần mềm chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp 2019
Topaz Gigapixel AI 4.1.0 F.u.l.l - Phần mềm tăng kích thước ảnh lên 600%
Lightmap HDR Light Studio Tungsten 6.1.0.2019.0426 (x64)
Luminar v3.1.0.2888 [x64] Cr@ck - Giải pháp thay thế hoàn hảo cho Lightroom
AutoCAD Electrical 2020 MAR19 Cr@ck - Phần mềm thiết kế 3d
Chief Architect Premier X11 cr@ck -  Tạo mô hình 3D cho nhà ở