Loading..

Showing posts with the label Linux

Một trường desktop Linux nhẹ, tốt nhất bạn chọn LXDE, Xfce hay MATE

(Blog Giải Pháp F4vnn) Đôi khi bạn cần tận dụng tối đa PC cũ hoặc có một hệ thống hiệu suất cao và…

Peppermint 9 chính thức phát hành Dựa trên Ubuntu 18.04 LTS

( Blog Giải Pháp - Tiện Ích - Công Nghệ )Mark Greaves của Team Peppermint đã công bố ngày hôm nay …

Load More That is All