Loading..

WPS Office Premium 11.2.0.8942 + Portable [Latest]

(Blog Giải Pháp F4vnn) WPS Office Premium 11 là bộ ứng dụng văn phòng mạnh mẽ, có thể mở hầu hết mọi loại tệp tương thích hoàn toàn với Microsoft Office và lưu tài liệu của bạn dưới dạng PDF. WPS Office bao gồm ba chương trình văn phòng hiện đại: Trình xử lý văn bản Word, Trình tạo bản trình bày và chương trình Bảng tính để xử lý dữ liệu và phân tích dữ liệu.

Features of WPS Office Premium 2019 Full

Highlights for Windows
  • Fully compatible with Microsoft PowerPoint, Word and Excel
  • Supports DOC, XLS, PPT, TXT and more
  • Easily switch between open documents using our Priority Tabs featureWPS Office screeshot
  • Quickly share documents with built in emailing function
  • Keep your work safe with auto-save
  • Keep your work protected with document encryption
  • One small file includes Presentation, Writer and Spreadsheet
  • Optional spell check language packs available

1 Comments

Post a Comment

Previous Post Next Post