Loading..

Tăng tốc độ tải cho blogspot bằng cách ẩn file js widget mặc định 2019

(Blog Giải Pháp F4vnn) Cũng như bài viết trước mình viết cách tối ưu css mặc định trong blogspot thì bài viết này bạn sẻ biết cách để tối ưu tốc độ load cho blogger bằng cách ẩn file js mặc định trong blogspot.

Cách tối ưu tốc độ tải blogspot bằng cách ẩn js

Có nhiều thứ ảnh hưởng đến tốc độ tải blogspot và file javascript là một tác nhân cũng khá lớn làm site bạn ì ạch và trong blogspot nó cũng có các file js mặc định được kích hoạt cho widget mà bạn có thể ẩn chúng đi để có thể tăng tốc blogspot.

Mặc định viewsource bạn có thể thấy mã javascript mặc định như sau:
<script type="text/javascript" src="//www.blogger.com/static/v1/widgets/1384195903-widgets.js"></script>
Cách thức ẩn file javascript:

Bước 1: Vào Blogger Dashboard > Template > Edit HTML.
Bước 2: Sử dụng ctrl+f tìm đến thẻ đóng </body> sau đó thay bằng
&lt;!--</body>--&gt;&lt;/body&gt;
Bước 3: Lưu mẫu lại và xem kết quả.
- View source (Ctrl +U) để xem kết quả thành công hay chưa. Nếu thành công bạn sẻ thấy các JS widget ở cuối trang view source sẻ có màu xanh nhạt. 

2 Comments

Post a Comment

Previous Post Next Post