Loading..

Noiseware 5.0.3 build 5032 - Khử nhiễu cho ảnh

(Blog Giải Pháp F4vnn) Plug-in Noiseware dành cho Adobe Photoshop, được thiết kế để loại bỏ Noise (đỗ nhiễu) trong các bức ảnh kỹ thuật số. Noiseware cho phép bạn nhanh chóng và hiệu quả làm sạch hình ảnh của các thao tác thường phát sinh khi chụp ở ISO cao và ánh sáng thấp. Plugin có thể làm việc với cả hình ảnh 8bit và hình ảnh 16bit, dễ dàng để cấu hình và hỗ trợ xử lý hàng loạt.
Noiseware 5.0.3 build 5032 - Khử nhiễu cho ảnh

Tính năng của Noiseware:
Không yêu cầu cấu hình máy tính cao.
Tự động “tút” lại hình khi đã thiết lập chỉnh sửa.
Loại bỏ Noise trong ảnh kỹ thuật số
Chọn thực hiện nhiều cấu hình khi chỉnh sửa.

Công cụ dành cho:
• Adobe Photoshop CS4/CS5/CS6 *
• Adobe Photoshop Elements 8/9/10

Hướng dẫn cài đặt
1) Cài đặt phần mềm
2) Mở photoshop vào phần help -> About Plugin-In -> Noiseware -> Install License
3) Mở file "License Key.txt" lấy key nhập vào phần mềm
4) Hoàn thành

1 Comments

Post a Comment

Previous Post Next Post