Loading..

DriverMax Pro Download 11.13.0.19 - Update drive miễn phí 2019

(Blog Giải Pháp F4vnn) Sau khi cài đặt lại Windows, tất cả các trình điều khiển sẽ hoạt động trở lại sau chưa đầy 5 phút - không cho bạn tìm kiếm, chèn đĩa sau đĩa và mất thời gian quý báu. Trình hướng dẫn Nhập trình điều khiển cho phép bạn cài đặt tất cả các trình điều khiển mà bạn đã xuất trước đó. Toàn bộ hoạt động có thể mất tới 5-10 phút. Chỉ cần một lần khởi động lại máy tính sẽ được yêu cầu sau khi tất cả các trình điều khiển được cài đặt lại!

DriverMax Pro có thể hiển thị một báo cáo đầy đủ về tất cả các trình điều khiển (phiên bản, ngày phát hành) được cài đặt trên hệ thống của bạn. Tính năng này cũng có thể rất hữu ích khi bạn muốn phân tích sự khác biệt giữa các trình điều khiển được cài đặt trên các máy khác nhau.


Các tính năng của DriverMax Pro Tải xuống
 - Cung cấp chi tiết về tất cả các trình điều khiển, bao gồm cả phiên bản, ngày phát hành, v.v.
 - Tạo một báo cáo chi tiết (TXT / HTM) của trình điều khiển.
 - Tạo một bản sao lưu của tất cả các trình điều khiển được cài đặt trong thư mục được chỉ định.
 - Khả năng tạo một kho lưu trữ với các bản sao lưu của trình điều khiển.
 - Trình hướng dẫn nhập để cài đặt trình điều khiển từ bản sao đã lưu.
 - Khả năng kiểm tra sự hiện diện của các phiên bản mới hơn của trình điều khiển.7 8

1 Comments

  1. DriverMax Pro Download 11.13.0.19 - Update drive miễn phí 2019

    ReplyDelete

Post a Comment

Previous Post Next Post