Loading..

Download Master 6.19.4.1649 (Repack & Portable) - Hỗ trợ download

(Blog Giải Pháp F4vnn) Download Master (Repack & Portable) - các tính năng chính giúp phân biệt chương trình Download Master này với các chương trình tương tự khác là hiệu năng cao nhất và giao diện thân thiện với người dùng. Tải xuống Master có thể tăng đáng kể tốc độ tải xuống tệp qua Internet bằng giao thức HTTP và FTP.

Để thực hiện việc này, chương trình sử dụng chia tệp thành các luồng được tải xuống cùng một lúc. Nó cũng hỗ trợ nối lại một tệp từ vị trí hiện tại của nó sau khi ngắt kết nối.

Download Master 6.19.4.1649 (Repack & Portable) - Hỗ trợ download

Để cải thiện khả năng sử dụng, Download Master tích hợp với Internet Explorer, Firefox, Mozilla, Opera, Netscape Communicator và các dịch vụ khác, thay thế mô-đun tải xuống tiêu chuẩn. Ngoài ra, chương trình theo dõi bảng tạm, phát hiện các liên kết.

Tính năng Repack Tải xuống Master:
   1. Cài đặt chương trình kết hợp trong một bộ phân phối hoặc giải nén phiên bản di động (từ nhà phát triển)
   2. Các biểu ngữ đã xóa trong cửa sổ tải xuống và tìm kiếm (bản vá ManHunter)
   3. Buộc cấm gửi số liệu thống kê (bản vá ManHunter)
   4. Đã xóa Tải xuống hàng đầu (bản vá ManHunter)
   5. Đã xóa các plugin Tải xuống từ xa và Bot Master
   6. Đã xóa Yandex Bar
   7. Đã xóa tích hợp tự động vào các trình duyệt trong khi cài đặt và tích hợp DM Bar trong Internet Explorer
   8. Plugin bổ sung (lựa chọn trong khi cài đặt) Khayindicator - thông tin về trạng thái tải xuống dưới dạng biểu tượng trong khay
       (mod ADMIN @ CRACK)
   9. Lựa chọn khi cài đặt giao diện Classic Download Master (bao gồm giao diện, biểu tượng, v.v.),
       Giao diện chương trình (bản gốc) tiêu chuẩn hoặc giao diện Trình tải xuống Internet
       (khác với Tiêu chuẩn trong bảng màu)
  10. Tùy chọn sử dụng (lựa chọn trong khi cài đặt) Danh mục tải xuống
  11. Ngôn ngữ dịch được thay thế bằng tiếng Anh
  12. Số phần tối đa cho mỗi lần tải xuống 10
  13. Phiên bản hiện tại của unrar.dll (từ trang web dành cho nhà phát triển WinRAR)
  14. Chọn một tệp cài đặt bên ngoài.reg cài đặt (nếu nằm bên cạnh trình cài đặt)
        Nếu có tệp da (* .skn) bên cạnh trình cài đặt, chúng sẽ được tự động sao chép vào thư mục Skins
        các chương trình. Các giao diện bổ sung cũng có thể được đóng gói trong kho lưu trữ SFX của skin.exe, một tệp có tên đã cho
        cũng sẽ được trình cài đặt tự động khởi chạy nếu nó nằm trong cùng thư mục với nó
  15. Ngoài cài đặt, chế độ "Cập nhật" được cung cấp, trong đó các tệp được giải nén riêng
        phiên bản mới, KHÔNG CÓ bất kỳ hành động cài đặt bổ sung nào, thay đổi cài đặt người dùng,
        các mục trong sổ đăng ký (ngoại trừ một số khóa có số phiên bản cập nhật), cài đặt bổ sung
        linh kiện.

2 Comments

  1. Download Master 6.19.4.1649 (Repack & Portable) - Hỗ trợ download

    ReplyDelete
  2. https://greencracks.com/morphvox-pro-crack-activation-keys/
    MorphVOX Pro Crack is a voice converter software application. It will convert the sound in a way you play games and chat. Convert your sounds to increase your online gaming experiences. It comes for online games, and with easy uses. You can call your friends with immediate text and VOIP. The program is a freeware and contains sets of additional converter sound tools. The users can convert their sounds to apply enjoyment to your online games. MorphVOX Pro Torrent can runs with the world of Warcraft, EVE online, second life, lord of the rings online, EverQuest, Counterstrike, battlefield, and several others.

    ReplyDelete

Post a Comment

Previous Post Next Post