Loading..

NetBalancer 9.12.9.2037 - Kiểm soát lưu lượng và quản lý mạng

(Blog Giải Pháp F4vnn) NetBalancer Pro là một công cụ mạnh mẽ để kiểm soát lưu lượng và quản lý mạng. Với phần mềm này, bạn có thể dễ dàng lướt Internet và thậm chí tải xuống các tệp lớn bằng cách tải xuống torrent hoặc máy khách.

NetBalancer 9.12.9.2037

Bạn đã bao giờ muốn truy cập một trang web cùng lúc khi bạn tải xuống một tệp lớn và nhận thấy tốc độ rất chậm được gán cho trình duyệt web của bạn?
Trong tình huống như vậy, trình quản lý tải xuống của bạn sẽ phân bổ lưu lượng mạng cao nhất cho tệp tải xuống, do đó bạn sẽ không còn khả năng mở trang web bạn muốn. Phần mềm này, với tùy chọn của bạn, cho phép bạn đặt giới hạn xác định cho lưu lượng truy cập mạng cho mỗi ứng dụng Windows.

Các tính năng của NetBalancer:
• Khả năng đặt tốc độ tải xuống / tải lên riêng cho từng quy trình Windows
• Khả năng quản lý chính xác lưu lượng và ưu tiên mạng
• Khả năng xác định các quy tắc cụ thể cho lưu lượng truy cập mạng Internet
• Thích hợp để cài đặt cùng tốc độ cho máy tính mạng
• Hiển thị lưu lượng mạng trong thanh trạng thái
• Và nhiều cái khác.

1 Comments

  1. NetBalancer 9.12.9.2037 - Kiểm soát lưu lượng và quản lý mạng

    ReplyDelete

Post a Comment

Previous Post Next Post