YouTube Vanced APK - Nghe nhạc youtube khi tắt màn hình điện thoại(Blog Giải Pháp F4vnn) YouTube Vanced APK còn được biết đến như iYTBP (được phát lại trên YouTube Background Playback) do Master_T phát triển, một người đóng góp cao cấp trên các diễn đàn XDA đã ngừng dự án và một số nhà phát triển khác đã lấy dự án đó và đổi tên thành "Vified". Bây giờ, Nhóm Vances (@Razerman @ZaneZam @Laura almeida và @ KevinX8) tiếp tục với các bản cập nhật ứng dụng YouTube chính thức.

YouTube Vanced APK

Các tính năng đều giống nhau trong tất cả các phiên bản. Chỉ có một chút khác biệt trong phiên bản Non-Root vì tên gói phải thay đổi, Google Play Services sẽ không chơi một mình cho đến khi bạn buộc phải cài đặt MicroG cho Vified, để có thể đăng nhập.

Tính năng chính : YouTube Vanced APK
  - Block all ads (togglable)
  - Background Playback
  - Force VP9 (or HDR) or vice versa
  - Override Maximal Resolution
  - Pinch to Zoom (for all devices)
  - Casting Togglable (can be forced off)
  - Toggle Themes (Black, Dark, White)
  - PiP - Picture in Picture mode (Oreo only)
  - Auto Repeat Feature
  - Preferred Speed and Resolution

Hướng Dẫn Cài Đặt
- No Root : Here
- Root : Here


Post a Comment

1 Comments