Reverse Movie FX PRO Mod APK 1.4.0.2.23 – Tua ngược video cho Androi(Blog Giải Pháp F4vnn) Reverse Movie FX là một ứng dụng cho phép bạn tạo một video đảo ngược trông giống như một trò ảo thuật! Đầu tiên hãy quay video một người nào đó (hoặc bạn): đi bộ, uống nước cam, nói chuyện hoặc bất kỳ ý tưởng nào khác xuất hiện trong đầu bạn! Sau đó chọn một đoạn phim mong muốn và nhấn bắt đầu! Ứng dụng sẽ đảo ngược video của bạn: bạn sẽ thấy mọi người đi lùi, bạn của bạn phun nước trái cây ra, mọi người nói ngược!


Một vài ý tưởng về video đảo ngược:
  - Thu hút động lực vật phẩm (bạn phải ném một vật phẩm)
  - xé một tờ giấy
  - ném một tờ giấy nháp vào nhà vệ sinh
  - uống nước trái cây (và kết quả là phun ra)
  - làm đổ nước trái cây
  - thu hút tiền
  - v.v.

Tùy chọn đảo ngược:
- Thêm nhạc
- đảo ngược + bản gốc
- bản gốc + đảo ngược


Post a Comment

1 Comments