Reg Organizer 8.29 / 8.30b1 (Repack & Portable) - Dọn dep chỉnh sửa windows

(Blog Giải Pháp F4vnn) Reg Organizer (Repack & Portable) là một trong những phần mềm dọn dẹp registry phổ biến nhất (và free). Chương trình sẽ cho phép bạn thực hiện tốt việc dọn dẹp và điều chỉnh sổ đăng ký. Ngoài ra, nó thực hiện chống phân mảnh registry, sau đó là nén, nó có thể dọn sạch các đĩa cứng khỏi các tệp không cần thiết, có một mục "Tweaks" ảnh hưởng đến tốc độ của hệ thống.

Reg Organizer 8.29 / 8.30b1 (Repack & Portable)

Có thể tìm kiếm sổ đăng ký cho các tham chiếu không chính xác đến các DLL thông thường, cũng như các tham chiếu gỡ cài đặt không hợp lệ và xóa chúng. Nó có chức năng loại bỏ phần mềm tích hợp cho phép bạn hoàn thành (không có dư lượng) loại bỏ các chương trình.

Đóng gói lại các tính năng:
 1. Kết hợp trong một cài đặt tiêu chuẩn cài đặt chương trình hoặc giải nén phiên bản di động
      Phiên bản di động ở hai phiên bản (lựa chọn trong khi cài đặt): từ định dạng của nhà phát triển hoặc PortableApps
 2. Không yêu cầu đăng ký (patch wequ)
 3. Tích hợp tùy chọn vào menu ngữ cảnh Explorer
 4. Đã xóa các nút mạng xã hội
 5. Khi cài đặt và giải nén, nó chọn cài đặt tập tin cài đặt bên ngoài.reg (nếu nó nằm bên cạnh trình cài đặt)
 6. Khi cài đặt và giải nén, nó chọn các tệp ngoại lệ bên ngoài CleanupIgnore.xml và IgnoreRegCleaner.xml
Reg Organizer 8.29 / 8.30b1 (Repack & Portable) - Dọn dep chỉnh sửa windows Reg Organizer 8.29 / 8.30b1 (Repack & Portable) - Dọn dep chỉnh sửa windows Reviewed by Tiện Ích Máy Tính on 7/26/2019 09:43:00 AM Rating: 5

Phần Mềm Dựng Phim

LightBlog