Boot-Repair-Disk & OS Uninstaler (x64) - Cứu hộ máy tính 2019(Blog Giải Pháp F4vnn) Chạy tự động công cụ cứu hộ Boot-Repair khi khởi động,cũng chứa các công cụ OS-Uninstaller và Boot-Info. Sửa chữa các máy tính gần đây (UEFI) cũng như các PC cũ

Boot-Repair-Disk & OS Uninstaler (x64) - Cứu hộ máy tính 2019

Tính năng chính: 
  - Dễ sử dụng (sửa chữa trong 1 cú nhấp chuột!)
  - Miễn phí (giấy phép nguồn mở GPL)
  - Hữu ích (Tóm tắt thông tin khởi động để nhận trợ giúp qua email hoặc trên diễn đàn yêu thích của bạn)
  - An toàn (sao lưu tự động)
  - Đáng tin cậy (400.000 người dùng mỗi năm)
  - Có thể khôi phục quyền truy cập vào Windows (XP, Vista, Windows7, Windows8, Windows10).
  - Có thể khôi phục quyền truy cập vào Debian, Ubuntu, Mint, Fedora, OpenSuse, ArchLinux ...
  - Có thể khôi phục quyền truy cập vào bất kỳ HĐH nào (Windows, MacOS, Linux ..) nếu PC của bạn chứa Debian, Ubuntu, Mint, Fedora, OpenSuse, ArchLinux hoặc dẫn xuất.
  - Có thể sửa chữa khởi động máy tính OEM bị khóa MBR nếu bộ khởi động ban đầu đã được Clean-Ubiquity lưu lại
  - Có thể sửa chữa khởi động khi bạn có thông báo lỗi "GRUB Recovery"
  - Tùy chọn cài đặt lại bộ tải khởi động GRUB2 / GRUB1 một cách dễ dàng (Hệ điều hành theo mặc định, thanh lọc, bỏ ẩn, tùy chọn kernel ..) và nhiều hơn nữa! (UEFI, SecureBoot, RAID, LVM, Wubi, sửa chữa hệ thống tập tin ...)


Post a Comment

1 Comments