Acronis 2k10 UltraPack 7.22.2 - Đĩa khởi động dựa trên các bộ tải BOOTMGR(Blog Giải Pháp F4vnn) Acronis 2k10 UltraPack : Đĩa khởi động dựa trên các bộ tải BOOTMGR (Windows 8.1.1), Isolinux / Syslinux v.4.06 và Grub4Dos v.0.4.6a. Đĩa bao gồm một số lượng lớn các sản phẩm Acronis, Paragon, v.v., với khả năng khởi động từ đĩa CD, USB Flash Drive, USB-HDD và ổ cứng thông thường.

Acronis 2k10 UltraPack 7.22.2

Mục đích chính là chuẩn bị ổ cứng để cài đặt hệ điều hành, tạo / triển khai hình ảnh hệ thống, khôi phục / sao chép dữ liệu. Đĩa này là một tập hợp các phiên bản DOS và Linux của các sản phẩm của tổ hợp Multiboot 2k10, được điều chỉnh theo kích thước của đĩa CD.

Danh sách chương trình Acronis 2k10 UltraPack bao gồm:
  - Trình điều khiển USB PLOP v.5.0.11
  - Phiên bản Linux Acronis DDS v.10.2169
  - Phiên bản Linux Acronis DDH v.12.0.3270
  - Phiên bản Linux Acronis TIES v.9.7 .8398
  - Phiên bản Linux của Acronis TI Premium 2014 v.17.0.6673
  - Phiên bản Linux của Acronis B & R Advanced v.11.5.39029
  - Phiên bản Linux của Acronis Align Tool cho WD / Hitachi v.2.0 .154 (eng)
  - Phiên bản Linux của Paragon HDM 12 v.10.1.21.471
  - Phiên bản Linux của Paragon HDM 15 v.10.1.25.813
  - Phiên bản Linux của MiniTool Partition Wizard Phiên bản miễn phí v.9.0 (eng)
  - Phiên bản Linux của TeraByte Image cho Linux v.3.17 (eng)
  - Phiên bản DOS của Acronis DDS v.10.2169
  - Phiên bản DOS của Acronis TIES v.9.7.8398
  - Phiên bản DOS của Paragon HDM 15 v.10.1.25.813
  - Phiên bản DOS của Hiren's Boot CD 15.2
  - Một bộ sưu tập lớn các tiện ích DOS khác nhau.
  - Bản cập nhật Acronis 2k10 UltraPack 7.21.1:

Phiên bản DOS được cập nhật: HDDaRT, HDAT2.
  - Đã sửa các lỗi nhỏ và lỗi khác.


Post a Comment

1 Comments