Trình nhấp tự động - Auto Clicker v2.3 - Tự động hóa nhấp chuột(Blog Giải Pháp F4vnn) AutoClicker là một ứng dụng dễ sử dụng cho phép bạn tự động hóa các chức năng nhấp chuột, do đó mở tệp và thư mục bằng cách di chuột con trỏ lên trên chúng. Bạn có thể đặt chương trình nhấp và mở tự động, nhắc menu ngữ cảnh hoặc truy cập chức năng của nút chuột giữa.

Trình nhấp tự động - Auto Clicker v2.3

Dễ dàng thiết lập khoảng thời gian nhấp
Bạn có thể đặt số lượng mục tối đa có thể được tự động nhấp vào, bằng cách nhập chữ số thích hợp vào trường chuyên dụng. Giá trị mặc định là 0, cho biết số lần nhấp vô hạn.

Khoảng thời gian nhấp cũng là một tính năng tùy biến của phần mềm. Chức năng này cho phép bạn đặt khoảng thời gian tối thiểu giữa hai lần nhấp mô phỏng liên tiếp. Ngoài ra, bạn có thể đặt loại nhấp chuột bạn muốn tự động hóa. Một cú nhấp chuột đơn giản đặt con trỏ vào một vị trí cụ thể, chọn một mục hoặc kích hoạt một nút. Với nhấp đúp, bạn có thể truy cập một số tệp hoặc thư mục, trong khi nhấp ba lần có thể chọn toàn bộ một hàng văn bản.

Chọn chức năng chuột
Phần mềm cho phép bạn mô phỏng các chức năng chính của chuột. Trong trường hợp chuột 3 nút đơn giản, bạn có thể tự động hóa các chức năng của nút bên trái, cho phép bạn mở tệp hoặc thư mục. Ngoài ra, chọn nhấp chuột phải, bạn có thể tự động nhắc menu ngữ cảnh, trong khi với nút giữa, bạn có thể kích hoạt tính năng tùy chỉnh được gán cho nó.

Ứng dụng cho phép bạn chọn giữa hai chế độ tự động bật: theo con trỏ hoặc tại một vị trí cố định. Hàm đầu tiên ngụ ý rằng nhấp chuột áp dụng cho mục nằm ở đầu con trỏ của bạn. Ngoài ra, bạn có thể đặt một vị trí cố định trong đó nhấp chuột được áp dụng theo cài đặt của bạn.

Phím tắt và phím nóng
Bạn có thể dễ dàng bắt đầu hoặc dừng chuỗi nhấp chuột bằng cách sử dụng các phím nóng. Theo mặc định, F1 và F2 có thể bắt đầu, tương ứng dừng quá trình, trong khi F3 cho phép bạn đặt vị trí nhấp chuột cố định. Các phím nóng có thể được thay đổi, để thuận tiện cho bạn, từ menu Tùy chọn.

Phần kết luận
AutoClicker là một phần mềm nhẹ cho phép bạn tự động hóa các lần nhấp chuột, do đó tăng tốc công việc của bạn hoặc cung cấp cho bạn một giải pháp nhanh chóng nếu chuột của bạn đột nhiên ngừng hoạt động. Bạn có thể dễ dàng tùy chỉnh quy trình, bằng cách đặt chế độ nhấp, khoảng thời gian giữa các lần nhấp và chức năng chuột nào bạn muốn mô phỏng.


Post a Comment

1 Comments