SD Maid Pro Mod APK 4.14.23 [Latest Version] - Xóa rác cho Android(Blog Giải Pháp F4vnn) SD Maid Pro Mod APK là một ứng dụng Android hữu ích để xóa điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn khỏi một tệp bổ sung còn sót lại sau khi gỡ cài đặt phần mềm trên thiết bị của bạn. SD Maid Pro Mod APK quét điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn để tìm các bộ nhớ cache và các tệp bổ sung và sau đó cố gắng xóa chúng khỏi bộ nhớ Android của thiết bị Android.

SD Maid Pro Mod APK 4.14.23 [Latest Version]

Giới thiệu một số phần của SD Maid Pro với các tính năng đã được mở khóa:
• Phần Explorer cung cấp cho bạn tệp quản lý mạnh mẽ.
• Phần Tìm kiếm Corpse cung cấp cho bạn Khả năng quét bộ nhớ của bạn từ các tệp không sử dụng
• Phần SystemCleaner và AppCleaner để giữ và dọn sạch bộ đệm ứng dụng.
• Phần trùng lặp tìm và cung cấp cho bạn các tệp tương tự bằng cách quét bộ nhớ của thiết bị
• Phần lớn nhất quét bộ nhớ của thiết bị của bạn và hiển thị các tệp và thư mục lớn.


Post a Comment

1 Comments