S9 Camera Pro - Galaxy Camera Original v2.0.4 [Premium] - Ứng dụng chụp ảnh 4k(Blog Giải Pháp F4vnn) Galaxy Camera S9 4k là một ứng dụng Android để chụp ảnh đáng kinh ngạc với điện thoại thông minh của bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm loại ứng dụng này, bạn sẽ gặp may, vì Galaxy Camera S9 4k sẽ không làm bạn thất vọng.

S9 Camera Pro - Galaxy Camera Original v2.0.4

Các tính năng 💞
✦ Real-time dán trực tiếp, lọc AR cho chụp ảnh hoặc video
✦ 100 bộ lọc tuyệt vời, hỗ trợ bộ lọc ngẫu nhiên
✦ siêu camera HD, hỗ trợ 4K
hỗ trợ chế độ HDR ✦
✦ Chạm để tập trung & pinch để phóng to
✦ điều chỉnh đền bù phơi sáng
✦ chế độ chuyên nghiệp: ISO, chế độ Scene, cân bằng trắng ...
✦ chế độ chụp im lặng
✦ S9 Máy ảnh Pro hỗ trợ bắn Timer và bắn phá
✦ lưới bố trí
camera ✦ Gương
✦ Camera & Độ phân giải video điều chỉnh
✦ lọc tuyệt vời và bộ lọc cửa hàng
✦ Cắt và xoay
✦ Tilt-shift và Vignette
✦ ảnh điều chỉnh
✦ Ảnh lưu định dạng và kích thước


Post a Comment

1 Comments