KMSAuto Net 2019 - Active Win + Office hoàn hảo(Blog Giải Pháp F4vnn) KMSAuto Net: Đôi khi khá đắt khi mua giấy phép Windows. Do đó, một số người dùng thích tin tưởng các nhà phát triển bên thứ ba và sử dụng tất cả các loại trình kích hoạt để lấy khóa cấp phép. Có rất nhiều trình kích hoạt các thuộc tính khác nhau cho Windows 7. Tuy nhiên, tình hình với Windows 10 phức tạp hơn. Trong số các tiện ích có thể cung cấp khóa cấp phép cho Windows 10, những tiện ích an toàn nhất là các trình kích hoạt dựa trên công cụ KMS.

KMSAuto Net 2019 - Active Win + Office hoàn hảo

Những kích hoạt KMS này là gì?
Các ứng dụng này thêm một khóa được tạo ngẫu nhiên vào hệ điều hành. Trình điều khiển TAP được sử dụng cho mục đích này. Phương pháp kích hoạt này là «gần như chính thức», vì không có thao tác nào đối với các tệp hệ thống. Các trình kích hoạt, dựa trên công cụ CMS là các ứng dụng như KMSAuto Net, KMSpico, KMSAuto Lite, AAct Portable và thiết lập KMS Tools. Cái sau bao gồm nhiều trình kích hoạt và chương trình để tìm kiếm khóa cấp phép trên Mạng.

Tất cả các chương trình trên được coi là an toàn nhất trong số các ứng dụng thuộc loại này. Không giống như các sản phẩm như Windows Loader, trình kích hoạt không xóa xác thực hệ thống hoặc sửa đổi tệp hệ điều hành. Đó là, sự ổn định của hoạt động không bị ảnh hưởng.

KMSAuto Net cho Windows và Office
Ứng dụng kích hoạt này xuất hiện đầu tiên với việc phát hành Windows 8 và liên tục sửa đổi kể từ đó. Phiên bản hiện tại có khả năng cài đặt các khóa cấp phép cho Windows 8, 8.1 và 10. Bạn cũng có thể kích hoạt các sản phẩm Microsoft Office.


Post a Comment

1 Comments