Loading..

Goo AMP - Blogger Template Responsive And Seo Ready

(Blog Giải Pháp F4vnn) các mẫu goo amp blogger là một mẫu amp với phong cách hiện tại, mẫu này lý tưởng cho blog, đánh giá và blog riêng tư. với một cái nhìn đi kèm với các mẫu bố cục vải có vẻ thanh lịch và tải nhanh, và miễn phí


Tính năng, đặc điểm
   - responsive
   - fast template
   - valid amp
   - seo friendly
   - auto read more
   - menu navigasi accordionikon
   - post parallax
   - random post
   - comment disqus
   - post ads
   - 3 column

1 Comments

Post a Comment

Previous Post Next Post