Folder Guard 19.6.0 + License Key (Latest Version) - Ẩn dữ liệu cá nhân(Blog Giải Pháp F4vnn) Folder guard license key là một phần mềm được thiết kế để bảo vệ và ẩn các thư mục cá nhân của bạn khỏi những người dùng khác và giữ dữ liệu quan trọng của bạn khỏi con mắt tò mò. với thuật toán mã hóa mạnh, khóa giấy phép bảo vệ thư mục bảo vệ dữ liệu nhạy cảm của bạn khỏi tin tặc và kẻ bẻ khóa có thể gây ra để đánh cắp dữ liệu của bạn.

Folder Guard 19.6.0 + License Key (Latest Version)

Sắp xếp thư mục Guard là một việc vặt khá đơn giản. Có một trình hướng dẫn cam kết để quản lý bạn thông qua toàn bộ quy trình, cho phép bạn thiết lập khóa bí mật cho người tổ chức cụ thể, cũng như một khóa để đảm bảo chính ứng dụng.

Tính năng chính:
• ẩn dữ liệu cá nhân của bạn khỏi những người dùng khác
• hạn chế thư mục quan trọng của bạn với các tính năng được bảo vệ bằng mật khẩu
• Khả năng kiểm soát truy cập vào các thư mục và chương trình
• Giải pháp phù hợp cho một công ty bảo mật
• Bảo vệ tệp của bạn mà không cần thuật toán mã hóa
• Hỗ trợ cho các hệ điều hành Windows khác nhau
• ...


Post a Comment

1 Comments