Loading..

Adobe CC GenP - Universal Patch version 1.5.6.2 - Active Adobe CC Ver 2019

(Blog Giải Pháp F4vnn) Adobe CC GenP là bản vá phổ quát của sản phẩm Adobe có thể kích hoạt hầu hết mọi sản phẩm của Adobe Creative Cloud 2019.

Adobe CC GenP - Universal Patch version 1.5.6.2 - Active Adobe CC Ver 2019

Các sản phẩm sau đây có thể được kích hoạt:
 • After Effects CC 2019;
 • Audition CC 2019;
 • Flash CC 2019;
 • Illustrator CC 2019;
 • InCopy CC 2019;
 • InDesign CC 2019;
 • Media Encoder CC 2019;
 • Muse CC 2019;
 • Photoshop CC 2019;
 • Prelude CC 2019;
 • Premiere Pro CC 2019;
 • SpeedGrade CC 2019;
 • Dimension CC 2019;
 • Dreamweaver CC 2019;
 • Acrobat CC CC 2019.
Hướng dẫn cách sử dụng:
Tắt tất cả phần mềm chống vi-rút trước khi kích hoạt để tránh xóa bản vá và không thực hiện quy trình kích hoạt;
Sau khi cài đặt phần mềm Adobe, hãy chạy bản vá để kích hoạt phần mềm (Mở "RunMe.exe");
Nhấp vào biểu tượng phần mềm để bẻ khóa sản phẩm Adobe;
Nhấp vào nút "Phân tích" (nút thứ hai từ bên trái ở hàng cuối cùng - Biểu tượng kính lúp / kính lúp);
Ví dụ: để bẻ khóa Adobe Premiere, nhấp vào biểu tượng thứ ba ở hàng thứ tư và bản vá sẽ tự động tìm thư mục cục bộ của phần mềm với tệp đăng ký.
Nhấp vào nút "Patch" để hoàn tất quy trình kích hoạt (nút thứ ba từ bên trái ở hàng cuối cùng - biểu tượng Thuốc / Thuốc);
Thưởng thức!

GHI CHÚ:
Người dùng có thể tải xuống tất cả các ứng dụng Adobe bằng cách sử dụng Adobe Creative Cloud.
Với nút thứ tư (biểu tượng Trang chủ), người dùng có thể quay lại trang đầu và bắt đầu bẻ khóa phần mềm Adobe khác một lần nữa.
Nếu phần mềm Adobe được cài đặt ở một vị trí khác (ví dụ như ổ đĩa không phải C), hãy sử dụng tùy chọn "Đường dẫn tùy chỉnh" để tìm đường dẫn với tệp có liên quan.
"Adobe_2019_Home_Screen_FIX_v2.5.exe", người dùng có thể sửa đổi và sửa lỗi Màn hình chính (Câu hỏi được hiển thị). Chủ yếu là các bản vá hoạt động mà không có bước này.
Để biết thêm thông tin, nhấp vào nút thông tin (nút đầu tiên từ bên trái ở hàng cuối cùng - biểu tượng chữ i).

1 Comments

Post a Comment

Previous Post Next Post