Loading..

HomeGuard Professional 7.3.1 + Patch - Giám Sát máy tính truy cập mạng

(Blog Giải Pháp F4vnn) HomeGuard Professional là một công cụ giám sát hoạt động dễ sử dụng để theo dõi và kiểm soát việc sử dụng máy tính trong mạng gia đình và văn phòng. HomeGuard ghi lại hoạt động web và tự động chặn tất cả nội dung người lớn và không phù hợp trong các trang web ngoài khối trang web có thể tùy chỉnh và cho phép danh sách và lọc dựa trên các loại tệp (e.g.: exe s hoặc trò chơi flash trực tuyến).

HomeGuard Professional 7.3.1 + Patch

Nó cũng ghi lại các báo cáo chi tiết về việc sử dụng các chương trình bao gồm thời gian sử dụng hoạt động, thời gian chạy, băng thông được sử dụng, nhấp chuột và tổ hợp phím được nhập trong mỗi chương trình với tùy chọn chặn hoặc giới hạn thời gian một số chương trình hoặc trò chơi nhất định. Cộng với chụp màn hình, định kỳ hoặc dựa trên các hoạt động cụ thể, theo dõi và lọc trò chuyện và email, giám sát và chặn thiết bị USB và máy in, hạn chế thời gian Internet, giám sát và lọc kết nối mạng, thông báo email và hơn thế nữa.
HomeGuard chạy, theo mặc định, trong chế độ ẩn hoàn toàn bị ẩn và không thể phát hiện, tuy nhiên, nó có thể được đặt để hiển thị cảnh báo cho người dùng khi bất cứ điều gì bị chặn. Dù bằng cách nào thì nó cũng có thể được gỡ cài đặt, không thể xóa được và không thể bỏ qua bằng máy chủ proxy.
Windows XP, 7, 8, 10

Trang chủ -: http://veridium.net/homeguard-prof Professional /

1 Comments

Post a Comment

Previous Post Next Post