Loading..

[USB BOOT] DLC 2019 tạo USB Boot cứu hộ máy tính, 2 chuẩn UEFI và LEGACY

Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách dùng DLC 2019 tạo USB Boot cứu hộ máy tính theo 2 chuẩn UEFI và Legacy. Chúng ta có thể tạo 2 chuẩn trên cùng 1 USB giúp ta có thể phục vụ cứu hộ máy tính nhiều hơn.


* NHỮNG THỨ CẦN CHUẨN BỊ:
      • 1 Chiếc USB có dung lượng 4GB trở lơn (khuyến khích 8GB)
      • Bộ công cụ DLC Boot 2019 (Tải tại đây)

* HƯỚNG DẪN TẠO USB BOOT
Bước 1: Mở file “DLCBoot.exe” lên với quyền “Administrator“. Click chuột vào biểu tượng “USB” mình đã khoanh đỏ

Bước 2: Chọn đúng USB cần tạo Boot sau đó chhọn chế độ “NTFS (UEFI)” ==> “Create Boot

Phần mềm hỏi lại chúng ta xem đúng USB sẽ click “Yes
Như vậy là đã tạo xong “UEFI
Bước 3: Nếu vào chế độ dạng Legacy bị lỗi ta lại mở giao diện lên chọn đúng USB. Sau đó click vào “Install Kennel
Click “OK” đồng ý để tiến hành tạo
Bước 4: Tiếp theo vào “BootICE” bảng hiện ta chọn “Parts Manage” để vào Active phân vùng Boot
Chúng ta chọn đúng phân vùng “DLC-Boot” và click “Active” là thành công

1 Comments

Post a Comment

Previous Post Next Post