PDF-XChange Editor v7.0.328.2 (64-bit)(2-click run)


ADS

(Blog Giải Pháp F4vnn) PDF-XChange Editor là một chương trình để xem, chỉnh sửa và chỉnh sửa các tài liệu PDF.

PDF-XChange Editor v7.0.328.2 (64-bit)(2-click run)

Bây giờ bạn có một trình tương tự Adobe Reader nhẹ hơn, nhanh hơn và giàu tính năng. Chương trình có tất cả các tính năng để xem tài liệu PDF. Với sự trợ giúp của PDF-XChange Editor, bạn có thể xem và in tài liệu PDF, xuất văn bản và đồ họa từ chúng, tạo chú giải công cụ, thêm nhận xét, ghi chú và nhiều hơn nữa.

Hướng dẫn cài đặt:
1. Chayj file .exe.
2. Thực hiện theo các hướng dẫn.
3. Thưởng thức chương trình.

ADS

Post a Comment

1 Comments