Loading..

Ghost Win 10 1809 Pro – No Soft, Autumn Memories 2019 - Link Fshare

(Blog Giải Pháp F4vnn) Ghost Win 10 1809 Pro thông tin: 
 - Ghost Win 10 1809 Pro được làm từ bộ cài Windows 10 Version 1809 (OS Build 17763.384) nguyên gốc lược bỏ các apps không cần thiết, giữ lại Windows Defender.
- Bản ghost chỉ kích hoạt Net Framework 3.5 và cài đặt WinRaR
- Bản ghost đã được tối ưu, tinh chỉnh, service,… trước khi backup
- Windows mình không để tự động active. Các bạn có thể active dùng tool tại C:\Extra. Nên sử dụng Hwiden.mk3 để lấy bản quyền cho windows 10.
- Bản ghost không cá nhân hóa bất kì thành phần nào

Ghost Win 10 1809 Pro
Ghost Win 10 1809 ProNguồn : Le Ha

1 Comments

Post a Comment

Previous Post Next Post