Loading..

DriverMax Pro 10.17.0.35 Cr@ck - Trình cài đặt drive Windows

(Blog Giải Pháp F4vnn) DriverMax Pro là một chương trình mới cho phép bạn dễ dàng cài đặt lại tất cả các trình điều khiển Windows của mình. Không còn tìm kiếm trình điều khiển hiếm trên đĩa hoặc trên web hoặc chèn một đĩa CD cài đặt sau đĩa kia.

DriverMax Pro 10.17.0.35

Chỉ cần xuất tất cả các trình điều khiển hiện tại của bạn (hoặc chỉ những trình điều khiển hoạt động tốt) vào một thư mục hoặc tệp nén. Sau khi cài đặt lại Windows, bạn sẽ có mọi thứ ở một nơi! Hầu hết các tình huống khi Windows chạy chậm là do cài đặt trình điều khiển bị lỗi. Windows lưu trữ tất cả các phiên bản trình điều khiển cũ hơn trong trường hợp bạn muốn quay lại; đôi khi nó làm rối tung các phiên bản cũ hơn với những phiên bản gần đây hơn. Trình hướng dẫn xuất khẩu sẽ chỉ xuất các trình điều khiển bạn chọn bằng cách sao chép các tệp cần thiết vào thư mục hoặc tệp ZIP đã nén. Sau khi cài đặt lại Windows, tất cả các trình điều khiển sẽ trở lại vị trí trong vòng chưa đầy 5 phút - không cho bạn tìm kiếm, chèn đĩa sau đĩa và mất thời gian quý báu. Trình hướng dẫn Nhập trình điều khiển cho phép bạn cài đặt tất cả các trình điều khiển mà bạn đã xuất trước đó. Toàn bộ hoạt động có thể mất tới 5-10 phút.

Trình điều khiển được sử dụng để giao tiếp với:
– Printers
– Video adapters
– Network cards
– Sound cards
– Local buses of various sorts – in particular, for bus mastering on modern systems
– Low-bandwidth I/O buses of various sorts (for pointing devices such as mice, keyboards, USB, etc.)
– Computer storage devices such as hard disk, CD-ROM and floppy disk buses (ATA, SATA, SCSI)
– Implementing support for different file systems
– Implementing support for image scanners and digital cameras
Trang chủ Trang chủ http: //www.drivermax.com/

Post a Comment

Previous Post Next Post