Loading..

Download DLC Boot 2019-Tạo usb boot cứu hộ máy tính 1 click

(Blog Giải Pháp F4vnn) DLC Boot mới nhất là công cụ boot đa năng hỗ trợ cứu hộ máy tính khi gặp sự cố, hỗ trợ boot trên chuẩn 2 chuẩn BIOS UEFI và LEGACY với USB định dạng FAT32, hỗ trợ Mini Win, kết hợp chức năng phân chia phân vùng không mất dữ liệu, công cụ update driver,… So với nhiều phần mềm boot khác thì DLC Boot được đánh giá là có chất lượng boot tốt, đơn giản trong cách sử dụng. Đây là phần mềm hệ thống rất hay.

Download DLC Boot 2019

Như đã nói ở trên, DLC Boot được tạo ra bởi bác Trần Duy Linh. DLC Boot qua nhiều thời kỳ đã có sự thay đổi. DLCboot là 1 bộ Hirenboot được chỉnh sửa và thêm nhiều tools phù hợp cho việc kiểm tra và sửa chữa các lỗi kỹ thuật của máy tính và laptop. Các công cụ mới được cập nhật theo từng phiên bản vào các phần lớn như:

Disktools/Partition tools : Công cụ phân vùng ổ cứng
Backup/RestoreTool: Công cụ sao lưu phục hồi, ghost máy tính
Driver: Các công cụ driver, trình điều khiển
Recovery/Data Recovery: Công cụ phục hồi dữ liệu xóa nhầm/format nhầm
Hardware Tools: Công cụ kiểm tra thông tin cấu hình phần cứng
Office: Các công cụ văn phòng
Antivirus: Các phần mềm diệt virus
System: Các phần mềm hệ thống
Ultilities: Các tiện ích mở rộng
USB tools: các công cụ về USB
Password: Các phần mềm phá hoặc gỡ mật khẩu
Microsoft Crack: Các công cụ crack windows
Other tools: Các công cụ khác

1 Comments

Post a Comment

Previous Post Next Post