Loading..

Tự động thêm từ khóa bài viết Tag/Keywork cho Blogger 2019

(Blog Giải Pháp F4vnn) Sử dụng hợp lý từ khoá (keywork) và các thẻ Tag hợp lý, liên quan đến chủ đề, nội dung bài viêt của bạn có thể giúp lôi kéo độc giả ở lại lâu hơn với trang web của bạn, điều đó đồng nghĩa với việc có ích cho khả năng SEO trang web của bạn được tăng lên.

Tự động thêm từ khóa bài viết Tag/Keywork cho Blogger 2019

Hướng dẫn cài đặt
Bước 1. Đăng nhập vào bảng điều khiển Blog của bạn.
Bước 2. Bấm chọn Mẫu (template) => Chỉnh sử HTML
Bước 3. Thêm đoạn mã bên dưới vào sau trước thẻ ]]></b:skin> trong mẫu của bạn.

.keywords {
width:100%;
float:left;
margin:15px 0px 5px 0px;
border-bottom: 1px #fff dashed;
font-size:14px;
font-family:arial;
color: #F4A460;
padding:5px;
background:#BDEDFF;
border:1px solid #ddd}
.keywords a{
color:#7D2252
}
.keywords a:hover{
color:#C36241;
}

Tuỳ chỉnh code: Để tuỳ chỉnh code bạn phải có bảng mã màu, nếu chưa có bạn có thể xem bảng mã màu
            - background:#BDEDFF; là màu nền của phần hiển thị các từ khoá, ở đây mình để là màu nền xanh nhạt, bạn nào muốn có thể đổi màu khác hoặc xoá bỏ đi nếu không muốn có nền cho phần đó.
            - color:#7D2252; là màu chữ của các từ khoá khi chưa rê chuột lên.
            - color:#C36241; là màu của từ khoá sẽ thay đổi khi dê chuột lên từ khoá đó.

Bước 4. Tìm đoạn code sau nội dung bài viết có dạng như sau:

<data:post.body/>

Bạn thể sử dụng tổ hợp phím CTRL + F để tìm, sau khi tìm được thì thay thế nó thành đoạn code như bên dưới:

{
        var content;
        var isDOM  = (navigator.appName.match("Microsoft Internet Explorer") || navigator.appName.match("MSIE")) ? false : true;
        if(isDOM) {
                        content = document.getElementById(mKF_id).textContent;
        } else {
                        content = document.getElementById(mKF_id).innerText;
        }
        var str = "";
        var link1 = "http://www.google.com/custom?num=10&hl=vi&sitesearch="+home_page2+"&safe=active&client"+"="+"pu"+"b"+"-"+"4673"+"536952"+"067"+"001"+"&channel=2050848750&cof=FORID%3A1%3BAH%3Aleft%3BCX%3ABlog%2520Search%2520Engine%3BL%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fcoop%2Fintl%2Fvi%2Fimages%2Fcustom_search_sm.gif%3BLH%3A65%3BLP%3A1%3BLC%3A%230000ff%3BVLC%3A%23663399%3BGFNT%3A%230000ff%3BGIMP%3A%230000ff%3BDIV%3A%23336699%3B&adkw=AELymgVLQ1pCgQ1HkGAZON5Ler9SjqKIlb-EpWbmPXOLco0m2rF7o0kpQwgiMj010xBmPliz5EvXVi7Gf8yNKr_D_X9kkLWWtOK6ZKU2Ac1jbzP6nm3hy9s&q=%22";
        var link2 = "%22&btnG=T%C3%ACm+ki%E1%BA%BFm&cx=partner"+"-p"+"ub-"+"467"+"35"+"36952"+"0670"+"01";
        for(var j=0;j<keyword_collect.length;j++){
                if(content.indexOf(" "+keyword_collect[j]+" ")!=-1){
                        str += '<a href="'+link1+encodeURIComponent(keyword_collect[j])+link2+'">'+keyword_collect[j]+'</a>, ';
                }
        }
        str =  (str!="") ? keyword_text + str : keyword_text + "no keyword";
        document.write(str);
}
  //]]>
</script>
<div class='keywords'>
<script type='text/javascript'>
home_page2 = &quot;namkna.blogspot.com&quot;;
keyword_text = &quot;<b>Từ khóa:</b> &quot;;
window.onLoad = makeKeywordForPost(&quot;post_body&quot;);</script>
</div>
</b:if>

Tuỳ chỉnh:
          - Để thêm thêm, xoá bớt hoặc chỉnh sửa từ khoá bạn chỉ cần chỉnh sửa phần chữ màu đỏ trong đoạn code trên. Để thêm các từ khoá bạn chỉ việc thêm từ khóa vào trong dấu ngoặc kép (ví dụ : "Ảnh đẹp" ), giữa các từ khoá phải cách nhau bởi dấu phẩy ví dụ ("Ảnh đẹp","Ảnh chế", Ảnh cười"), không thêm dấu phẩy trước từ khoá đầu tiên và sau từ khoá cuối cùng.

Bước 4. Bấm lưu mẫu lại và kiểm tra kết quả bằng cách đăng một bài viết bất kỳ nhé.

1 Comments

Post a Comment

Previous Post Next Post