Loading..

FigrCollage Pro 2.5.11.0 Cr@ck - Tạo ảnh ghép dưới dạng số hoặc văn bản

(Blog Giải Pháp F4vnn) FigrCollage Pro là Tạo ảnh ghép dưới dạng bất kỳ hình dạng, số, từ hoặc văn bản. Tạo ảnh ghép trái tim, cắt dán số, cắt dán chữ, cắt dán từ hoặc cắt dán từ bất kỳ bảng chữ cái nào.

FigrCollage Pro 2.5.11.0

Tính năng phiên bản chuyên nghiệp:
- Tạo hình ảnh cho mục đích cá nhân (phi kinh doanh, phi thương mại)
- Tạo hình ảnh cho doanh nghiệp hoặc tổ chức của bạn
- Tạo hình ảnh cho khách hàng hoặc bên thứ ba
- Tạo và bán hình ảnh
- Kích thước đầu ra tối đa lên tới 15000px X 15000px
- Dành cho những người muốn làm một bức ảnh để sử dụng tại nhà hoặc quà tặng.
- Dành cho những người muốn tạo hình ảnh để chia sẻ với bạn bè trên Facebook.
- Đối với một nhân viên công ty làm hình ảnh cho các tài liệu tiếp thị của họ.
- Đối với một nhân viên trường học làm cho hình ảnh của một sự kiện.
- Dành cho một nhiếp ảnh gia làm hình ảnh cho khách hàng.
- Một nhà thiết kế tạo tài liệu tiếp thị cho khách hàng.

1 Comments

Post a Comment

Previous Post Next Post