Loading..

Chia sẻ trọn bộ plugin - âm thanh của Cymatics 2019 cho Fl Studio

(Blog Giải Pháp F4vnn) Nếu bạn đã từng muốn tìm hiểu cách tạo nhạc chuyên nghiệp trong FL Studio, thì bạn cần tải xuống gói khởi đầu này!

Chia sẻ trọn bộ plugin - âm thanh của  Cymatics 2019

- Nó không chỉ bao gồm 200 mẫu và vòng lặp chuyên nghiệp để giúp bạn nâng cao các bản nhạc của mình, mà còn đi kèm với 3 tệp dự án hoàn chỉnh!
- Và chỉ bằng cách mổ xẻ các tệp dự án này, bạn sẽ cắt giảm thời gian học tập của mình!
- Điều đó bởi vì bạn sẽ có thể tìm hiểu về toàn bộ quá trình mà một nhà sản xuất chuyên nghiệp trải qua khi tạo một bản nhạc.
- Đi sâu vào để tìm hiểu tất cả về các kỹ thuật sáng tác bài hát của họ, cách họ thiết kế âm thanh, quá trình trộn và thậm chí cả cách họ tổ chức bản nhạc của họ!
- Sau đó áp dụng tất cả các chiến thuật mà bạn đã học được vào sản xuất của riêng bạn để tăng cấp các bản nhạc của bạn!
- Phần tốt nhất là, bạn có thể tải xuống tất cả 200 mẫu và vòng lặp và 3 tệp dự án chuyên nghiệp miễn phí ngay bây giờ!
- Tận dụng điều này và tải xuống FL Studio Starter Pack ngay hôm nay!

Cymatics Freebies - MIDI 
Cymatics Freebies - Foley Samples 
CymaticsDubstepStarterPack-V1 
CymaticsHipHopStarterPack-V1 
CymaticsEDMStarterPack-V2 
CymaticsTrapStarterPack-V1 
CymaticsFutureBassStarterPack-V1 
CymaticsHouseStarterPack-V1 
CymaticsXferSerumStarterPack-v1 
Cymatics Freebies - Drum Samples & Loops 
Cymatics Freebies - NI Massive Presets


1 Comments

Post a Comment

Previous Post Next Post