Math Resource Studio Professional 6.1.9.0 Cr@ck - Phần mềm thực hành toán học(Blog Giải Pháp F4vnn) Cung cấp cho học sinh sự phát triển kỹ năng chính xác và thực hành toán học mà họ cần như một phần của chương trình số học khác biệt. Tạo tập hợp cá nhân hoặc lớp của bảng tính toán chuyên nghiệp, sách bài tập hoặc bài kiểm tra nhanh chóng và dễ dàng tiết kiệm thời gian chuẩn bị và tài nguyên có giá trị.

Math Resource Studio Professional 6.1.9.0

Hàng trăm cấu hình hoạt động của bảng tính
Tổng cộng có hơn 120 hoạt động bảng tính toán duy nhất trong tất cả. Và với nhiều cài đặt tùy chọn cho từng hoạt động, có hàng trăm cấu hình hoạt động có sẵn.
- hoạt động số cơ bản
- hoạt động số nâng cao
- khái niệm số
- đại số học
- hình học
- phân số
- số
- dòng số
- thời gian
- toán tiêu dùng
- câu đố toán học
- tỷ lệ và phần trăm
- đo lường
- bàn và máy khoan
- vẽ đồ thị
- tọa độ

Các bảng tính toán mới trong phiên bản 6:
- Hoạt động cơ bản hỗn hợp
- Hoạt động hỗn hợp nâng cao
- Đọc nhiệt kế
- Chuyển đổi nhiệt độ
- Khối lượng hình khối
- Âm lượng
- Vấn đề từ tùy chỉnh
- Câu hỏi tùy chỉnh
- Bài toán nhân
- Chuyển đổi thời gian
- Sudoku
- Vấn đề phân chia từ
- Số dòng - Số nguyên
- Số dòng - Số thập phân
- Số dòng - Phân số
- Cốt truyện
- Chặn dốc
- Bất bình đẳng

Yêu cầu: Windows® 10, 8 / 8.1, 7, Vista, XP
Ghi chú phát hành:
- Nâng cấp .Net Framework lên phiên bản 4.5.2 để tăng tính ổn định và chức năng. .Net Framework là tập hợp các mã Microsoft cung cấp cấu trúc cơ bản cho ứng dụng.
Trang chủ: https: //www.schoolhousetech.com

TẢI VỀ MIỄN PHÍ
- Link Download : Tại Đây
- Link Dự Phòng : Tại Đây


CHÈN NỘI DUNG VÀO ĐÂY

Post a Comment

1 Comments