Loading..

Devion Theme Wordpress Bootstrap 3 2019 - Giao diện chia sẻ video cho wordpress 2019

(Blog Giải Pháp F4vnn) Devion là một video chia sẻ chủ đề WordPress. Đây là một chủ đề đáp ứng được xây dựng trên khung Bootstrap 3. Chủ đề này là lý tưởng để xuất bản nội dung video trên trang web của bạn. Bạn có thể nhúng video từ các trang web video phổ biến như youtube.com, vimeo.com, v.v. và cũng có thể tải lên và xuất bản các tệp video của riêng bạn.

Devion Theme Wordpress Bootstrap 3 2019

Các plugin cần thiết
Chủ đề yêu cầu một vài plugin để hoạt động theo cách ban đầu được dự định. Bạn sẽ tìm thấy một thông báo trên bảng quản trị nhắc bạn cài đặt các plugin cần thiết. Vui lòng cài đặt và kích hoạt các plugin.

Khung tùy chọn
Video nổi bật cộng
WP-postview
Thích Zilla

Bạn sẽ tìm thấy tab Video trên bảng quản trị ngay bên dưới tab Bài viết. Nhấp vào Thêm video mới. Trong trình chỉnh sửa bài Nhập tiêu đề và nội dung bài đăng video của bạn. Chọn hoặc tạo một thể loại cho bài đăng video của bạn. Để thêm video, hãy sử dụng siêu dữ liệu Video nổi bật của Video có sẵn của thanh bên phải. Nhập url video của bạn từ youtube hoặc vimeo. Điều này tự động đặt hình thu nhỏ video của bạn. Nếu bạn tải lên tệp video của riêng mình, hãy nhớ thêm hình thu nhỏ video làm hình ảnh nổi bật.

Cài đặt trang chủ
Chủ đề đi kèm với một mẫu trang chủ tùy chỉnh. Nó bao gồm một băng chuyền với các video nổi bật, video mới nhất và bài viết mới nhất. Để đặt trang chủ, hãy làm theo các bước được đưa ra dưới đây,

Tạo một trang mới có tên là Trang chủ Trang chủ
Sử dụng mẫu Trang chủ Trang chủ trực tuyến cho nó dưới các thuộc tính trang.
Chuyển đến Bảng quản trị> Cài đặt> Đọc và trên trang Trước hiển thị chọn tùy chọn trang tĩnh.
Chọn Trang bạn đã tạo trước đó với Mẫu Trang chủ Trang chủ cho Trang trước.
Tạo trang Video

Trang video là trang nơi tất cả các bài đăng video của bạn có sẵn với phân trang. Đây là một mẫu trang tùy chỉnh. Để tạo điều này xin vui lòng làm theo các bước dưới đây.

Tạo một trang mới có tên là Video Video
Chọn mẫu trang - Video - từ danh sách mẫu thuộc tính trang
Xuất bản trang. Trang này sẽ giữ tất cả các bài đăng video của bạn
Tùy chọn chủ đề
Chủ đề đi kèm với một bảng tùy chọn. Các tùy chọn có sẵn được liệt kê dưới đây.
Tải lên logo
Đặt một thể loại cho băng chuyền video nổi bật.
Đặt số lượng mục trượt
Quảng cáo banner có thể tùy chỉnh

DEMO GIAO DIỆN : TẠI ĐÂY 
DOWNLOAD GIAO DIỆN : TẠI ĐÂY 
Nguồn : https://www.fabthemes.com


1 Comments

Post a Comment

Previous Post Next Post