Template blogspot tin tức siêu đẹp 2019

(Blog Giải Pháp F4vnn) Ngày nay internet nở rộ và tìm kiếm thông tin trở nên rất dễ dàng, nhiều người tìm kiếm thì chắc chắn là nguồn cầu cực kì lớn, đó là cơ hội để bạn nào muốn thử sức của mình trong lĩnh vực làm blog và viết blog

Template blogspot tin tức siêu đẹp 2019

Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một template rất đẹp để làm site tin tức và chia sẻ. Hi vọng với template này các bạn sẽ có được một blog vừa ý của bạn và tạo sức hút với người đọc

Hướng dẫn một số chi tiết 
1 : Add Social Links
  1. On Blogger Dashbord Click Template
  2. Click Edit HTML
  3. Scroll down and Find this Code : 
  <ul class='socialbar'> 
  <li><a class='soc-follow facebook' href='#' title='facebook'/></li> 
  <li><a class='soc-follow twitter' href='#' title='twitter'/></li> 
  <li><a class='soc-follow vimeo' href='#' title='vimeo'/></li> 
  <li><a class='soc-follow flickrs' href='#' title='flickr'/></li> 
  <li><a class='soc-follow dribbble' href='#' title='dribbble'/></li> 
  <li><a class='soc-follow linkedin' href='#' title='linkedin'/></li> 
  <li><a class='soc-follow googleplus' href='#' title='google plus'/></li> 
  </ul>
  
2 : Add Footer Social Links
  1. On Blogger Dashbord Click > layout
  2. add html/javascript widget in footer section
  3. paste the below Code and save it: 
  <div class="social with_color"> 
  <a title="Follow us on twitter" rel="nofollow" class="toptip" href="#" target="_blank"><i class="fa fa-twitter"></i></a> 
  <a title="Like us on facebook" rel="nofollow" class="toptip" href="#" target="_blank"><i class="fa fa-facebook"></i></a> 
  <a title="Follow us on dribbble" rel="nofollow" class="toptip" href="#" target="_blank"><i class="fa fa-dribbble"></i></a> 
  <a title="Follow us on Google+" rel="nofollow" class="toptip" href="#" target="_blank"><i class="fa fa-google-plus"></i></a> 
  <a title="Foursquare" rel="nofollow" class="toptip" href="#" target="_blank"><i class="fa fa-foursquare"></i></a> 
  <a title="Follow us on Soundcloud" rel="nofollow" class="toptip" href="#" target="_blank"><i class="fa fa-cloud"></i></a> 
  <a title="Flickr" rel="nofollow" class="toptip" href="#" target="_blank"><i class="fa fa-flickr"></i></a> 
</div>

3 : Setting up the menu
  1. On Blogger Dashbord Click Template
  2. Click Edit HTML
  3. Scroll down and Find this Code :
  4. Change # with yours URL link
  <ul class='menubar'> 
            <li> 
              <a href='#'> 
                Home 
              </a> 
            </li> 
            <li> 
              <a href='#'> 
                About 
              </a> 
            </li> 
            <li> 
              <a href='#'> 
                Contact 
              </a> 
            </li> 
            <li> 
              <a href='#'> 
                Error Page 
              </a> 
            </li> 
          </ul>
  
5 : To Edit Main Menu in this theme you can follow this step:
  1. On Blogger Dashbord Click Template
  2. Click Edit HTML
  3.(Top Menu) Scroll down and Find this Code :
  4. Change # with yours URL link
  <ul class='menu' id='menu-main'> 
<li><a class='active' expr:href='data:blog.homepageUrl'>Home</a></li>
<li><a href='#'>Xbox</a> 
<ul class='sub-menu'> 
 <li><a href='#'>Featured Image</a></li> 
 <li><a href='#'>Slider</a></li> 
 <li><a href='#'>SoundCloud</a></li>
 <li><a href='#'>Video</a></li> 
</ul> 
</li> 
 <li><a href='#'>PS4</a> 
</li> 
 <li><a href='#'>wi U</a> 
<ul class='sub-menu'> 
 <li><a href='#'>Full Width</a></li>
 <li><a href='#'>Right Sidebar</a></li> 
 <li><a href='#'>Left SIdebar</a></li> 
</ul> 
</li> 
<li><a href='#'>Review</a></li> 
<li><a href='#'>Playstation</a></li>
<li><a href='#'>Download</a></li>        
</ul>

6 : To customize Random Post Styles Layout Widgets follow these steps:
  1. Go To Blogger >> Layout
  2. Then choose the footer widget which you want to Customize Then Click On Edit Button. Then paste the below code in the widget and save it.
<div id="random-posts"> 

<script style="text/javascript"> 
 var numposts_gal = 4; 
</script> 

<script src="/feeds/posts/default?orderby=published&alt=json-in-script&callback=showgalleryposts&max-results=99"></script> 
</div>

7 : To customize Recent Comments Post Styles Layout Widgets follow these steps:
  1. Go To Blogger >> Layout
  2. Then choose the footer widget which you want to Customize Then Click On Edit Button. Then paste the below code in the widget and save it.
<script type="text/javascript" src="/feeds/comments/default?alt=json&callback=helploggercomments&max-results=4"></script>

TẢI VỀ MIỄN PHÍ
- Link Bản Mod : Tại Đây
- Link Bản Gốc : Tại Đây

DEMO : TẠI ĐÂY