PDF Watermark Remover 1.0.2 F.u.l.l - Phần mềm xóa logo ccho file PDF

(Blog Giải Pháp F4vnn) DF Watermark Remover là một tiện ích dễ sử dụng để giúp bạn xóa mọi hình ảnh nhúng khỏi các tệp PDF, chẳng hạn như Logo, Watermark, Stamp, Chữ ký, v.v. Nó có thể xử lý mỗi trang trên hơn 1000 tệp một lần.

PDF Watermark Remover 1.0.2

Dễ dàng xóa hình mờ khỏi PDF
Xử lý tệp PDF không giới hạn
Cài đặt trước hình mờ để sử dụng sau
Chất lượng của đầu ra cuối cùng giống như các tệp gốc

Có gì mới:
Cập nhật: trang web chính thức không cung cấp bất kỳ thông tin nào về các thay đổi trong phiên bản này

TẢI VỀ MIỄN PHÍ
- Link Download : Tại Đây
- Link DỰ Phòng : Tại Đây