PDF Utility – Merge, Split, Delete, Extract & Lock Full APK

(Blog Giải Pháp F4vnn) Phần mềm này với việc truy cập người dùng của họ vào các tính năng khác nhau giúp bạn kiểm soát thông minh nhất các tệp PDF của mình. Một trong những tính năng phổ biến nhất trong ứng dụng này là bổ sung hình mờ cho các tệp PDF có ý nghĩa trong việc bảo vệ luật bản quyền.


Nếu bạn lo lắng về quyền riêng tư của mình, hãy cung cấp mật khẩu cho các tệp PDF của bạn để bảo vệ chúng khỏi những người khác. Nếu bạn không cần một số trang trên tệp PDF của mình, bạn có thể xóa các trang bổ sung để lưu Bộ nhớ của mình.

Tiện ích PDF - Hợp nhất, tách, xóa, trích xuất và khóa:
• Hợp nhất nhiều tệp chỉ với một gợi ý
• Khả năng trích xuất các trang khác nhau từ các tập tin pdf
• Chia tệp của bạn thành nhiều phần khác nhau và đa dạng
• Đặt mật khẩu trên các tệp PDF để bảo vệ quyền riêng tư của bạn
• Xoay từng trang để sửa bất kỳ lỗi nào
• Đặt Watermark trên tệp của bạn hàng loạt
• Và nhiều cái khác.

TẢI VỀ MIỄN PHÍ
- Link Download : Tại Đây
- Link DỰ Phòng : Tại Đây