HomeGuard Pro 6.3.1 F.u.l.l - Phần mềm ghi lại lịch sử truy cập máy tính

(Blog Giải Pháp F4vnn) HomeGuard Pro License Key là tên của phần mềm chuyên nghiệp để điều khiển các hoạt động máy tính của bạn tại nhà hoặc tại văn phòng. Bạn cũng muốn biết những gì người khác sử dụng từ máy tính của bạn? Nếu bạn là cha mẹ của trẻ em, bạn có lẽ cũng nhận thức được sự tò mò của họ.

HomeGuard Pro 6.3.1 F.u.l.l

Trong bài viết này từ trang web này, chúng tôi đã chuẩn bị phần mềm để ghi lại các hoạt động trên máy tính. HomeGuard Pro License Key có thể ghi lại tất cả hoạt động máy tính của bạn và tự động áp đặt nhiều hạn chế đối với việc sử dụng Internet của con bạn.

Các tính năng của HomeGuard Pro:
• Khả năng quản lý đầy đủ các hoạt động máy tính
• Thích hợp cho việc kiểm soát các hoạt động của máy tính tại nhà hoặc văn phòng
• Kiểm soát các hoạt động của trẻ
• Khả năng chặn địa chỉ Internet
• Khả năng thiết lập giới hạn về việc sử dụng Internet
• Khả năng quay video từ các hoạt động của hệ thống
• Giám sát hoàn chỉnh các hoạt động
• Và nhiều cái khác.

TẢI VỀ MIỄN PHÍ
- Link Download : Tại Đây
- Link Dự Phòng : Tại Đây