Ghost Windows 8.1 Pro 9600 [ 32 & 64Bit - Full Soft + Full Driver] Nguyên Gốc - Link Google

(Blog Giải Pháp F4vnn)
THÔNG TIN BỘ GHOST​
Được làm từ bộ cài Windows 8.1 Pro 9600 x32 & x64 nguyên gốc
Không lượt bỏ hay tùy chỉnh bất kỳ thành phần nào của windows
Windows đã được @ctive trước khi tạo ghost
Tích hợp Driver WanDrv 6.5 ổn định, nhận diện tôt phần cứng và cài đầy đủ Driver cho đa số cấu hình máy hiện nay.

Ghost Windows 8.1 Pro 9600 [ 32 & 64Bit - Full Soft + Full Driver] Nguyên Gốc

CÁC SOFT ĐÃ ĐC CÀI
Chorme
CCleaner 5.46
Microsoft Office Professional Plus 2013
Microsoft .NET Framework 4.7
TeamViewer 13
K-Lite Codec Pack 14.4.0 Full
UniKey - 4.2RC4
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable
Microsoft Visual C++ 2010 x64 Redistributable
Microsoft Visual C++ 2017 Redistributable
WinRAR 5.61 (64-bit)

TẢI VỀ MIỄN PHÍ
- Link Bản Full Soft Full driver 32 Bit : Tại Đây
- Link Bản Full Soft Full Driver 64 Bit : Tại Đây