Wednesday, November 7, 2018

Revo Uninstaller Pro v4.1 - Tiện ích gỡ cài đặt phần mềm

SHARE
(Blog Giải Pháp F4vnn) Revo Uninstaller tiện ích gỡ cài đặt phần mềm miễn phí sáng tạo. Gỡ cài đặt, xóa, xóa chương trình và giải quyết các sự cố gỡ cài đặt. Revo Uninstaller giúp bạn gỡ cài đặt và xóa các chương trình không mong muốn được cài đặt trên máy tính ngay cả khi bạn gặp sự cố khi gỡ cài đặt và không thể gỡ cài đặt chúng khỏi ứng dụng bảng điều khiển của Windows

Revo Uninstaller Pro v4.1

Revo Uninstaller là một thay thế nhanh hơn và mạnh mẽ hơn cho Windows Add or Remove Programs applet! Với thuật toán tiên tiến và nhanh chóng, Revo Uninstaller phân tích dữ liệu ứng dụng trước khi gỡ cài đặt và quét sau khi bạn gỡ cài đặt ứng dụng.
Các tính năng chính của Revo Uninstaller Pro:
Trình gỡ cài đặt
Buộc gỡ cài đặt
Gỡ cài đặt nhanh \ Multiple
Màn hình cài đặt thời gian thực
Nhật ký cơ sở dữ liệu
Quản lý nhật ký cài đặt
Hệ thống sao lưu đa cấp
Chế độ Hunter

TẢI VỀ MIỄN PHÍ
Link Mshare

Link Mega


SHARE

Author: verified_user

Là một người yêu thích công nghệ với mong muốn chia sẻ cho AE những gì mình biết và những phần mêm miễn phí mình có để AE có thể trải nghiệm tốt nhất với chiếc máy tính của mình