Download Windows 10 ISO 32Bit Và 64Bit Update 16/11/2018 -Link Google Drive

(Blog Giải Pháp F4vnn) Bản cập nhật tháng 10 năm 2018 của Windows 10 (phiên bản 1809) - tên mã Redstone 5 - là bản phát hành chính thứ sáu của hệ điều hành và cũng là bản cập nhật nửa năm thứ hai của năm 2018. Bản cập nhật mới này cung cấp một bộ tính năng mới và cải tiến về năng suất, bảo mật và hiệu suất.

Download Windows 10 ISO 32Bit Và 64Bit  Update 16/11/2018

Ngày phát hành Windows 10 phiên bản 1809: Microsoft khởi động phát triển Redstone 5 (RS5) với Windows 10 xây dựng 17604 trong luồng Skip Ahead và ban đầu được phát hành vào ngày 2 tháng 10 năm 2018. Tuy nhiên, do mất dữ liệu và các vấn đề khác công ty đã buộc phải tạm ngừng phát hành. Bắt đầu từ ngày 13 tháng 11 năm 2018, công ty đã xác nhận rằng các sự cố đã được khắc phục và hiện đã có sẵn để tải xuống tự động hoặc theo cách thủ công.

Nhận phiên bản Windows 10 1809: Nếu thiết bị của bạn tương thích, phiên bản mới sẽ tự động tải xuống thông qua Windows Update bắt đầu từ ngày 13 tháng 11. Ngoài ra, bạn có thể cài đặt bản cập nhật bằng Công cụ tạo phương tiện để thực hiện nâng cấp sạch hoặc tại chỗ, Trợ lý cập nhật hoặc bạn cũng có thể tải xuống tệp ISO để tạo phương tiện có khả năng khởi động USB.

TẢI VỀ MIỄN PHÍ
Win 10 32Bit Link Google

Win 10 64Bit Link Google

Win 10 32Bit Link Mshare

Win 10 64Bit Link Mshare

Link File Cr@ck