APKF Adobe Product Key Finder 2.5.3.0 - Khôi phục bản quyền Adobe

(Blog Giải Pháp F4vnn) Mất bản quyền sản phẩm Adobe của bạn? Ngay lập tức tìm thấy khóa sản phẩm của bạn với Công cụ tìm kiếm sản phẩm Adobe APKF! Phần mềm là một khoản đầu tư, Bạn có chắc chắn khoản đầu tư của mình an toàn không? Trong trường hợp xảy ra sự cố máy tính, bạn mất hàng trăm đô la trong phần mềm nếu bạn không thể tìm thấy khóa sản phẩm của mình, với "Công cụ tìm kiếm khóa sản phẩm APKF", bạn có thể ngăn chặn mất đầu tư và tiền của mình.

APKF Adobe Product Key Finder 2.5.3.0

Trình tìm kiếm khóa sản phẩm Adobe - Khôi phục các khóa Adobe CS3, CS4, CS5 và CS6 từ ổ đĩa cứng bị lỗi!
Trình tìm kiếm khóa sản phẩm APKF là công cụ tìm khóa nối tiếp Adobe CS3, CS4, CS5 và CS6. Phần mềm tự động tìm kiếm máy tính của bạn cho các khóa sản phẩm và khôi phục ngay lập tức các số sê-ri Adobe CS3, CS4 và CS5 mà các chương trình phần mềm của bạn lưu trữ trong sổ đăng ký hoặc trong bộ nhớ cache. APKF cũng cho phép duyệt và khôi phục các khóa cấp phép từ tệp bộ nhớ cache nằm trong ổ cứng gắn ngoài.
APKF cho phép tìm và khôi phục các khóa cấp phép cho Adobe CS3, Adobe CS4, Adobe CS5, Adobe Acrobat, Adobe Dreamweaver, Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Flash, Adobe Fireworks và hơn thế nữa. Với Adobe Product Key Finder, bạn chỉ cần chẩn đoán hệ thống của mình cho tất cả các sản phẩm Adobe đã cài đặt và tạo bản sao lưu, in hoặc lưu vào tệp hoặc cơ sở dữ liệu. Điều này có thể giúp bạn tiết kiệm rất nhiều tiền.
Bạn có thể sao lưu khóa sản phẩm và lưu dưới dạng Tệp Txt được phân tách bằng tab (.txt), CSV được phân tách bằng dấu phẩy (.csv), Sổ làm việc Excel (.xls), Cơ sở dữ liệu Access (.mdb), Trang Web (.html), Cơ sở dữ liệu SQLLite (* .db) hoặc tệp Dữ liệu XML (.xml), in danh sách khóa hoặc sao chép tất cả vào khay nhớ tạm. Chỉ cần nhấp chuột phải vào danh sách khóa và chọn tùy chọn thích hợp. Xin lưu ý: phiên bản dùng thử không cho phép sao lưu hoặc in danh sách khóa.
Các tính năng và lợi ích chính - APKF là trình tìm kiếm khóa sản phẩm Adobe cho phần mềm Windows để khôi phục mã khóa sản phẩm (mã khóa, số sê-ri) cho Adobe Creative Suite CS6, Adobe CS5, Adobe CS4, Adobe CS3, Adobe Acrobat, Adobe Dreamweaver, Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Flash, Adobe Fireworks và hơn thế nữa.
- APKF cho phép duyệt và khôi phục các khóa cấp phép từ tệp bộ nhớ cache nằm trong ổ cứng gắn ngoài.
- Với Adobe Product Key Finder, bạn có thể dễ dàng chẩn đoán hệ thống của mình cho tất cả các sản phẩm Adobe đã cài đặt, tìm số sê-ri Adobe và tạo bản sao lưu, in hoặc lưu vào tệp hoặc cơ sở dữ liệu.
- Bạn có thể sao lưu các khóa sản phẩm Adobe đã được khôi phục và lưu dưới dạng Tệp Txt được Phân tách bằng tab (.txt), CSV Phân tách Dấu phẩy (.csv), Sổ làm việc Excel (.xls), Cơ sở dữ liệu Access (.mdb), Trang Web (.html), SQLLite Cơ sở dữ liệu (* .db) hoặc tệp Dữ liệu XML (.xml), in danh sách khóa hoặc sao chép tất cả vào khay nhớ tạm. Trình tìm kiếm khóa sản phẩm Adobe cho Windows

TẢI VỀ MIỄN PHÍ 
Link Mshare

Link Mega