ABBYY FineReader 14 14.0.105.234 Enterprise Editions F.u.l.l - Chuyển ảnh thành văn bản

(Blog Giải Pháp F4vnn) ABBYY FineReader 14 - FineReader là một ứng dụng phần mềm OCR và PDF tất cả-trong-một để tăng năng suất kinh doanh khi làm việc với các tài liệu. Nó cung cấp các công cụ mạnh mẽ, dễ sử dụng để truy cập và sửa đổi thông tin bị khóa trong các tài liệu và PDF trên giấy.

ABBYY FineReader 14 14.0.105.234 Enterprise Editions F.u.l.l

Phần mềm FineReader OCR và PDF xác định lại cách các chuyên gia kinh doanh làm việc với các tài liệu trên giấy và các tệp PDF, làm cho thông tin trong đó có thể hành động để chỉnh sửa, tái sử dụng và cộng tác.

Yêu cầu hệ thống
Windows® 10, 8.1, 8, 7 hoặc Windows Server®, CPU 1 GHz, RAM 1 Gb, 1,2 Gb không gian đĩa cứng.

Định dạng đầu vào
PDF, PDF / А, TIFF, JPEG, JBIG2, PNG, BMP, GIF, DjVu, DOC (X), XLS (X), PPT (X), VSD (X), HTML, RTF, TXT

Lưu định dạng
DOC (X), XLS (X), PDF, PDF / А, RTF, TXT, CSV, ODT, EPUB, FB2, DjVu, PPTX, HTML, TIFF, JPEG, PNG

TẢI VỀ MIỄN PHÍ
Link Mshare

Link Mega