Hướng dẫn thêm bình luận facebook vào blogspot nhanh và chuẩn nhất 2018

(Blog Giải Pháp - Tiện Ích - Công Nghệ) Facebook đang ngày càng mạnh trong các lĩnh vực của mình, đặc biệt là trong mảng mạng xã hội hiện nay. Vì thế khi một website có thêm bình luận facebook thì sẽ là một lợi thế đặc biệt tốt cho Seo.

   ♦ Hướng dẫn chèn code html like Share facebook, tweet, g+ cho web, blogspot 2018

Hướng dẫn thêm bình luận facebook vào blogspot nhanh và chuẩn nhất 2018

Để thêm bình luận cho Blogspot các bạn làm như sau :
       B1 :  Đầu tiên bạn phải làm là đóng comment của blogger lại bằng cách vào Cài Đặt => bài đăng và nhận xét =>  Tại mục Vị trí nhận xét các bạn chọn ẩn => Chọn lưu cài đặt 


Hướng dẫn thêm bình luận facebook vào blogspot nhanh và chuẩn nhất 2018


2-  Vào phần Mẫu (Template) -> chỉnh sửa HTML (Edit HTML) -> nhấp chọn Mở rộng tiện ích mẫu. => Chèn đoạn code bên dưới vào trước thẻ đóng </head>.
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var fb_href = purl.substring(0,purl.indexOf(".html")+5);
var purl= location.href;
var fbcm ='<div class="fb-comments" data-href="'+fb_href+'" data-num-posts="5" data-width="660"></div>';
//]]>
</script>
Trong đó:
  • data-width là độ rộng của comment box.
  • data-num-posts là số comment được hiển thị (cũng chính là số bài reply trên 1 comment)
  • data-href là để phân biệt từng comment box, mỗi địa chỉ data-href khác nhau sẽ cho 1 comment box khác nhau. và trong thủ thuật này data-href chính là link của mỗi bài viết
3- Chèn đoạn code bên dưới vào sau thẻ <body> .
<div id='fb-root'/>
<script>(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) {return;}
js.src = &quot;//connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1&quot;;
js = d.createElement(s); js.id = id;
}(document, &#39;script&#39;, &#39;facebook-jssdk&#39;));</script>
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
4- Tìm đoạn code như bên dưới :
<b:include data='post' name='post'/>
5- Chèn ngay sau nó đoạn code bên dưới :
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<script type='text/javascript'>
</b:if>
document.write(fbcm);
</script>
6- Lưu Mẫu (Save template). và ra xem kết quả.

Chúc các bạn thành công.