NoScript for Firefox - Ngăn trình duyệt chạy JavaScript và Flash

( Blog Giải Pháp - Tiện Ích - Công Nghệ ) NoScript là một phần mở rộng cho Mozilla Firefox, được thiết kế để ngăn chặn trình duyệt của bạn chạy JavaScript và Flash. Công cụ này có thể mang lại sự bảo vệ bổ sung cho trình duyệt của bạn bằng cách chặn nhấp chuột và các mối đe dọa tiềm ẩn khác.


Tiện ích bổ sung Firefox không xâm nhập
 * Bạn không bị làm phiền bởi các thông báo cảnh báo vì tiện ích mở rộng hoạt động ở chế độ nền và dừng các tập lệnh có thể gây nguy hiểm cho máy tính của bạn. Bạn có thể định cấu hình tiện ích để hiển thị báo cáo ngắn với các tập lệnh bị chặn trong thanh công cụ bổ trợ. Nếu bạn muốn được thông báo khi một tập lệnh bị chặn, bạn có thể bật lại nguồn cấp dữ liệu âm thanh.

Quản lý quyền bằng cách tạo danh sách
 * Có thể chọn các trang web bạn không muốn bị ảnh hưởng bởi các hạn chế bằng cách thêm chúng vào danh sách trắng. Nó rất dễ dàng để nhập một danh sách các tên miền từ một tập tin văn bản và bạn cũng có thể xuất danh sách nếu bạn muốn sao lưu thông tin. Tất cả các đặc quyền có thể bị thu hồi nếu bạn muốn được thông báo về tất cả các mục bị chặn.
 * Có thể cho phép hoặc chặn các loại tập lệnh từ cửa sổ "Tùy chọn". Nếu bạn đang ở trên một trang web và có một số chức năng quan trọng bị vô hiệu hoá bởi phần mở rộng, sau đó nó có thể bỏ chặn các tập lệnh tạm thời chỉ với một vài cú nhấp chuột.

Trang web tin cậy hoặc không tin cậy và các cài đặt nâng cao khác
 * Một số hạn chế, chẳng hạn như chặn các đối tượng đến, có thể được áp dụng ngay cả đối với các tên miền trong danh sách trắng. Nếu bạn có nghi ngờ về một trang web nhất định, thì nó có thể được đánh dấu là không đáng tin cậy và bị hạn chế bổ sung.
 * Người dùng nâng cao có thể giới hạn các trang web không đáng tin cậy để tăng hiệu quả của tiện ích mở rộng. Bạn có thể sử dụng phần này để tạo các ngoại lệ bảo vệ Anti-XSS (cross-site scripting) hoặc sử dụng các bộ lọc bên ngoài để kiểm tra trang web.

TẢI VỀ NOSCRIPT FOR FIREFOX