Acapella Cha Mẹ Tuổi Thơ Con - Mai Quốc Việt, Phạm Tuấn Ngọc, Hoàng Y Nhung, Trịnh Đình Quang, Đinh Kiến Phong

(Blog Giải Pháp - Tiện Ích - Công Nghệ) Mấy hôm nay gia đình có việc xảy ra mới biết tình cảm của bố mẹ dành cho mình lớn như thế nào

Acapella Cha Mẹ Tuổi Thơ Con - Mai Quốc Việt, Phạm Tuấn Ngọc, Hoàng Y Nhung, Trịnh Đình Quang, Đinh Kiến Phong
Nhân bài hát mới về cha mẹ cùng chia sẻ cho anh em. Mình chỉ muốn chia sẻ một câu " Cha mẹ đã sinh ra ta đừng để bố mẹ phải buồn "

TẢI VỀ ACAPELLA