Rust - Ngôn ngữ lập trình client và server 2018

(Blog Giải Pháp - Tiện Ích - Công Nghệ) Rust là ngôn ngữ lập trình hệ thống có tốc độ thực thi cực kỳ nhanh, ngăn chặn các lỗi segfaults, và đảm bảo thread safety.


Để lập trình với ngôn ngữ C, công cụ C Free sẽ là phù hợp nhất, với giao diện lập trình đơn giản cả với những người vừa mới học lập trình, C Free có tính năng tô sáng cú pháp, tự động điền từ khóa, tra cứu lệnh, phát hiện và chỉnh sửa lỗi code....
Những tính năng chính của phần mềm Rust:
 - Ngôn ngữ lập trình phức tạp
- Tạo phần mềm máy khách (client) và máy chủ (server) làm việc trên Internet
- Sử dụng dấu ngoặc nhọn và biểu thức khối, chứa trình biên dịch tự lưu trữ
- Làm việc với các cú pháp và ngữ nghĩa khác nhau, hỗ trợ cả lập trình meta và lập trình chung

TẢI VỀ RUST