Loading..

Share Bản Ghost Win 7 32 Bit No Soft No Driver Chạy Nhẹ Và Mượt 2018 - Link Google Driver

( Blog Giải Pháp - Tiện Ích - Công Nghệ )Ghost Windows 7 Ultimate no soft no driver cập nhật tháng 1 2017, được thiết kết tối ưu cho máy có cấu hình yếu và máy chơi game vì đã tắt một số tính năng, hiệu ứng, tác vụ và dịch vụ mặc định. Bản ghost sử dụng cho máy boot với chế độ Legacy ổ cứng mbr


Phiên bản Ghost Win 7 32bit là bản Ghost Win 7 dành cho hệ điều hành 32 bit, cho phép bạn thực hiện quá trình ghost máy nhanh chóng và dễ dàng hơn.

TẢI VỀ 

Read more: http://f4vnn.com/threads/share-ban-ghost-win-7-32-bit-no-soft-no-driver-chay-nhe-va-muot-2018-link-google-driver.6/#ixzz5IMjPHJ7v
Previous Post Next Post