LastPass - Công cụ quản lý mật khẩu tốt nhất 2018

( Blog Giải Pháp - Tiện Ích - Công Nghệ ) Một khi bạn đã lưu một mật khẩu trong LastPass, nó luôn luôn có sẵn vào đúng thời điểm để xác thực nhanh chóng và dễ dàng.


Quản lý mật khẩu với truy cập một mã khóa thông minh.
* Bàn phím ảo.
* Tự động điền form.
* Hỗ trợ Internet Explorer, Firefox và Chrome.
* Đồng bộ hóa trình duyệt.
* Công cụ tạo mật khẩu ngẫu nhiên.
* Ghi chú an toàn.
* Hỗ trợ nhiều thiết bị khác nhau

TẢI VỀ LASTPASS