Loading..

Chuyển cảnh cho Adobe Premiere cc 2015 - Link Google

( Blog Giải Pháp - Tiện Ích - Công Nghệ ) Adobe Premiere phần mềm biên tập phim đơn giản và hiệu quả

Tuy nhiên để đoạn phim của ta đẹp và có chuyển cảnh đẹp mình xin chia sẻ cho bạn bộ chuyển cảnh mình hay dùng để các bạn tham khảo 

Smooth_Transition_Presets

 FilmImpact

100-alpha-transitions

Light Transition

Borisfx7


Previous Post Next Post